Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
empathy tips

Empathy Tips by Empathy Sauce

Empathy เริ่มที่การรับฟัง
เมื่อเราอยากมอบ Empathy ให้ผู้อื่น
บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าจะให้อย่างไร
อย่างแรกที่เราทำได้คือ รับฟังเขาอย่างตั้งใจ
การรับฟังอย่างตั้งใจ ควรทำอย่างไร
1. มอบความสนใจให้อีกฝ่ายอย่างเต็มที่
เก็บโทรศัพท์ ปล่อยวางเรื่องอื่นๆ ของเราไปก่อน พร้อมที่จะเปิดรับเรื่องราวของผู้เล่า
2. แสดงออกว่าเรากำลังรับฟังอย่างตั้งใจ
การมองตาอีกฝ่าย การพยักหน้าตาม การแสดงสีหน้าตามเรื่องที่อีกฝ่ายเล่า การโน้มตัวเข้าหาเล็กน้อย เป็นการสื่อสารผ่านร่างกายว่า เรากำลังรับฟังเขาอยู่
3. หลีกเลี่ยงการตัดสิน

เรื่องที่อีกฝ่ายเล่า อาจจะขัดกับความเห็นของเรา ลองปล่อยวางมุมมองของเราไว้ แล้วทำความเข้าใจผ่านมุมมองของเขา

4. เก็บคำถามเอาไว้ก่อน

ให้โอกาสอีกฝ่ายได้เล่าในสิ่งที่เขาอยากเล่า คำถามอาจทำให้ประเด็นถูกเบี่ยงมาเป็นสิ่งที่เราอยากรู้

5. ความเงียบเกิดขึ้นได้
เรามักจะรู้สึกอึดอัดเมื่อเกิดความเงียบขึ้นระหว่างบทสนทนา แต่มันโอเค ลองให้โอกาสอีกฝ่ายได้ใช้ความเงียบนั้นกับความคิดภายในของเขา

เมื่อเรายอมให้เกิดความเงียบขึ้นได้ อีกฝ่ายจะรับรู้ว่าเราพร้อมที่จะให้เวลากับเขา เขาสามารถที่จะกำหนดจังหวะการเล่าเรื่องของตัวเองได้

6. ไม่รีบให้คำแนะนำ ให้ทางแก้ หรือด่วนสรุป
น้อยครั้งที่คำแนะนำจะช่วยเรื่องความรู้สึกของอีกฝ่าย และหลายครั้งที่เมื่อได้ระบายออกไปแล้ว อีกฝ่ายจะเห็นทางออกของตัวเอง
หรืออาจถามอีกฝ่ายว่า ถ้าสลับบทบาทกัน ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอีกฝ่าย เขาจะให้คำแนะนำอะไรกับเรา ลองมอบศูนย์กลางบทสนทนาให้อยู่ที่อีกฝ่ายเสมอ