Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
empathy tips

Non Empathy Words No.3 ‘อย่างน้อย’

คำนี้ไม่ไม่แคร์ Non Empathy Words No.3
เวลาวิกฤต เช็คว่าใครมีหรือไม่มี empathy ง่ายสุด
‘อย่างน้อย’
เช่น
เมื่อเพื่อนคร่ำครวญเรื่องโดนให้ leave without pay — ปลอบเพื่อนว่า ‘อย่างน้อยแกก็ยังมีงานนะเว้ย’
เมื่อพี่ชายระบายอารมณ์ว่ารายได้กิจการลด — ปลอบพี่ว่า ‘อย่างน้อยเฮียยังดีกว่าคนที่ไม่มีงานนะ’
เมื่อแม่บ่นกลัวติดโควิด — ปลอบแม่ ‘อย่างน้อยถ้าติดแม่ก็มีประกันนะ’
ทั้งหมดนี้คนพูดจะรู้สึกดี บางทีคนที่บ่นอยู่ก็เหมือนถูกเตือนสติแล้วหยุดพูดเพราะรู้สึกผิด คุณมอบความรู้สึกผิดให้เขาไปคุณรู้ไหม และสิ่งที่หายไปคือ..คุณไม่ให้ความสนใจกับเรื่องความรู้สึกที่เขากำลังจะระบายและอธิบายให้เราฟัง
เมื่อเราพูดว่า ‘อย่างน้อย…..’ ไปแล้ว อีกฝั่งจะหยุดพูดต่อเรื่องนั้น นี่เป็นสัญญาณของคนที่ไม่ฟังเพื่อความเห็นอกเห็นใจ และเมื่อนั้น..เราก็อดได้รับฟังความรู้สึกที่อีกฝั่งแบกอยู่ในใจไปโดยปริยาย