Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
empathy tips

Non Empathy Words No.4 ‘เรื่องแค่นี้เอง’

คำนี้กดกัน ให้เรื่องของฉันเล็กนิดเดียว
Non Empathy Words No.4
‘เรื่องแค่นี้เอง’
เช่น
พ่อซ่อมของอยู่ ลูกวิ่งมาหน้าตาตื่นบอกว่าเพื่อนที่โรงเรียนลาออก — พ่อฟังแล้วตอบ ‘โหย.. เรื่องแค่นี้เอง นึกว่าเรื่องอะไร’
แฟนโกรธที่คุณลืมซื้อของตามที่ขอ– ‘เรื่องแค่นี้เองอ่ะ .. โกรธไปได้’

พนักงานมาขอคำแนะนำเรื่องภาษี หัวหน้าตอบ — ‘โธ่ เรื่องแค่นี้เอง ง่ายจะตาย ทำไม่ได้เหรอ.. มานี่จะสอนให้’

ทุกความรู้สึกมีค่า ทุกเรื่องมีความหมายต่อแต่ละคนไม่เหมือนกัน การลดความสำคัญหรือมองว่าเรื่องที่คนอื่นถืออยู่มันเล็กเท่ากับการไม่ให้เกียรติเค้าและตัดสินเค้าไปแล้วโดยปริยาย

บางทีเผลอหลุดใช้เวลาต้องการให้กำลังใจ แต่ที่จริงแล้วมันไม่แคร์และลดทอนคุณค่าบางอย่างไปด้วยมาตรวัดของตัวเอง