Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
Uncategorized

Non Empathy words No.7 ‘ใครๆ ก็เป็น’


คำนี้ไม่ให้ความสำคัญ Non Empathy words No.7
เวลาวิกฤต ทุกคนต่อสู้กับอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลา เราจะเยื่อใยต่อกันขึ้นถ้าเราไม่ลดทอนความรู้สึกต่อกันด้วยคำว่า..
‘ใครๆ ก็เป็น’
เช่น
งานโดนเลื่อนหมด ตอนนี้ไม่มีรายได้เลย — ‘ใครๆ ก็เป็นน่า อย่าบ่นไปเลย’
ช่วงนี้มีปัญหาเยอะจังเลย ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว — ‘เจอปัญหาเยอะน่ะ ใครๆ ก็เป็นแหละ ไม่ใช่เธอคนเดียวหรอก’
ทำงานอยู่บ้าน เน็ตไม่ดี ทำงานไม่ได้เลย — ‘ใครๆ ก็เป็นกัน เรื่องปกติสำหรับช่วงนี้’
การบอกว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่เจอสถานการณ์แบบนี้..สามารถทำให้ผู้ฟังไม่โดดเดี่ยวก็จริง แต่การใช้คำว่า ‘ใครๆก็เป็น’ ลดทอนความเคารพว่าเรื่องราวคนตรงหน้านั้นสำคัญ และสำคัญมากไปกว่านั้น..เค้าอุตส่าห์แชร์ความรู้สึกออกมาให้เรารับฟัง เพราะฉะนั้นกรุณาฟัง เลี่ยงตัดบท
คำธรรมดาๆ ที่ลดคุณค่าความรู้สึก