Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
empathy tips

Non Empathy Words No.9 ‘มันก็อย่างนี้แหละ’


คำนี้ไม่ให้ความสำคัญ Non Empathy Words No.9
การพบเจอเรื่องอะไรเป็นครั้งแรก มักจะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับคนๆ นั้น แม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนส่วนใหญ่
‘มันก็อย่างนี้แหละ’
เช่น

แฟนเพิ่งเข้าทำงานไม่นาน กลับมาร้องไห้เพราะรู้สึกว่าได้รับงานมากเกินไป — เราไปปลอบว่า ‘ชีวิตทำงานมันก็อย่างแหละ เดี๋ยวก็ชิน’

หลานมาเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่าสอบได้ที่ 1 เป็นครั้งแรก — เราแซวกลับไปว่า ‘อยู่ห้องไม่เก่งมันก็อย่างนี้แหละ ลองอยู่ห้องคิงแล้วได้ค่อยมาคุย’

เพื่อนเศร้ามากเพราะทะเลาะกับแฟนเป็นครั้งแรก — เราอยากให้เพื่อนหายเศร้าเร็วๆ เลยบอกว่า ‘ชีวิตรักมันก็อย่างนี้แหละ มีสุขบ้างเศร้าบ้างเป็นเรื่องปกติ’

คำๆ นี้ เป็นเหมือนกับคำกึ่งสอนกึ่งปลอบว่าเราหรือคนอื่นๆ เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว มันไม่ได้หนักหนาหรือพิเศษอย่างที่คิด เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป แต่สำหรับคนนั้นที่กำลังรู้สึกอยู่ในขณะนั้น อาจยังไม่พร้อมสำหรับคำสอนให้เข้าใจชีวิต สิ่งที่เค้ากำลังเจออยู่เป็นสิ่งใหม่สำหรับเค้า ลองให้ความสำคัญกับความรู้สึกนั้น ให้เค้าได้เล่าประสบการณ์นั้นให้เราฟัง โดยไม่รีบไปตัดบทสิ่งนั้นเป็นเป็นเรื่องปกติ สิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ