Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH

Empathetic Listening and Mindfulness Exercise for Stress Release (One-On-One)

มีเรื่องเครียด กังวลใจ

เกิดภาวะกดดันจากการทำงานหรือครอบครัว

มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

มีเรื่องค้างคาใจ

Empathetic Listening and Mindfulness Exercise for Stress Release หากคุณมีเรื่องราวทุกข์ใจ เครียด อยู่กับภาวะที่ไม่สามารถเล่าให้คนรอบข้างฟังได้ ต้องการระบายให้ใครสักคนฟัง session นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เปิดพื้นที่สำหรับการรับฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสิน

กระบวนการของพื้นที่ปลอดภัยแห่งการฟังนี้ คุณสามารถใช้เวลาได้ 50 นาที สำหรับการเล่าเรื่องราว และอีก 10 นาทีสุดท้ายจะเป็นการทำ mindfulness เพื่อความผ่อนคลาย

ผู้ให้บริการ 

วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ (แพร์) จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาเอกปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต / สาขาสุขภาพจิต แขนงวิชาจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

1 session 60 นาที
รูปแบบการสนทนาผ่านทาง ZOOM call
ราคา: 800 บาท / session
เปิดให้บริการวัน พุธ พฤหัส เสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

 1. สถานที่ ควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน และมีความเป็นส่วนตัว เช่น ห้องนอน ห้องทำงาน ฯลฯ
 2. หูฟังแบบ Small talk ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ มือถือ โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ ไอแพด แท็บเล็ต ฯลฯ
 3. โปรแกรม ZOOM

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ผู้รับบริการทำการ “จองนัดหมายด้วยตนเอง” 1. จองนัดผ่านทาง empathysauce.simplybook กด Book Now 2. จองผ่านทาง Line @empathysauce กด Book Now ที่เมนู Line
 • กดเลือกจอง 1 ครั้ง
 • การชำระเงินในระบบการจองออนไลน์ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน จะมี 2 ช่องทางให้ท่านเลือก ท่านสามารถชำระผ่านบัญชี Paypal หรือเลือกชำระแบบ Pay Later ในกรณีชำระแบบ Pay Later ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้ท่านทราบผ่านทาง Line: @empathysauce
 • เมื่อทำการจองนัดแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลของท่านอีกครั้งเพื่อยืนยันวัน-เวลานัดหมายกับทีมงานให้ดำเนินการเช็คในระบบว่าท่านได้ทำการจองเป็นที่เรียบร้อย ผ่านทาง Line @empathysauce
 • การ “จองนัด” จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้รับบริการได้รับการแจ้งชำระเงินพร้อมหลักฐานการชำระค่าบริการตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับบริการ รอเข้ารับบริการตามวันเวลาที่ได้ทำการจองนัดไว้
 • ในกรณีที่ท่านต้องการ เช็ควันนัด / ลงนัด / ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง วันเวลานัดหมาย ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง empathysauce.simplybook กด Book Now
 • ข้อมูลทั้งหมดของผู้รับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับ

 

เงื่อนไขการให้บริการ และการยกเลิก/คืนเงิน

 • การนัดหมายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลานัดได้
 • หากมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก วัน-เวลานัดหมาย “แบบกระทันหัน” ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วยกระทันหัน, ญาติเสียชีวิต, ประสบภัยธรรมชาติ สามารถแจ้งได้ภายใน 24 ชม. และจะได้รับการชดเชยวันและเวลานัดหมายใหม่โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม
 • ผู้รับบริการสามารถ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก วัน-เวลานัดหมายในกรณีฉุกเฉินได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยแจ้งเพื่อขอทำการนัดหมายใหม่ได้ทาง Line @empathysauce หรือโทร 093 629 6639
 • กรณีแจ้งขอเปลี่ยน วัน-เวลา หรือยกเลิกนัด น้อยกว่า 24 ชม. ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์การนัดหมายครั้งนั้นแล้ว และจะไม่ได้รับการคืนเงินหรือเรียกวันชดเชยใดๆ ได้
 • เมื่อถึงวัน-เวลานัดหมาย ผู้รับบริการไม่มารับบริการ หรือไม่สามารถติดต่อได้ เกิน 30 นาที ผู้ให้บริการขอตัดสิทธิ์การให้บริการดังกล่าว โดยผู้รับบริการไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือเรียกวัน-เวลาชดเชยใดๆ ได้
 • ทางผู้ให้บริการ บริษัท เอ็มพาธี ซอส จำกัด ไม่มีนโยบายคืนค่าคอร์ส ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • การนัดหมาย หรือจองคิวนัด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

สอบถามโทร. 093-629-6639 หรือ Line: @empathysauce

เวลาทำการ สอบถามการจองนัด / ยืนยัน-ยกเลิก-เปลี่ยนแปลงนัด:

อังคาร-ศุกร์ 9.00-18.00 น. / เสาร์  9.00-16.30 น.