Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH

Online Personal Workshop One-on-One Support

มีภาวะหมดไฟในการทำงาน

ไม่มีความสุขกับตัวเอง

มีปัญหาความสัมพันธ์

มีปัญหาด้านการจัดการอารมณ์

อยากเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารบางอย่าง

รู้สึกดิ่ง ไม่สามารถจัดการได้

ไม่รู้ความต้องการในชีวิต

ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

อยากทำงานกับปมในใจด้านครอบครัว

 

Online Personal Workshop One-On-One Support เป็นคอร์สที่ออกแบบเฉพาะให้เข้ากับแต่ละบุคคลกับสิ่งที่ต้องการจะค้นหาและจัดการในตัวเอง เราจะใช้ทั้งภาษาพูดและเครื่องมือทางศิลปะ เช่น การวาดภาพ การประดิษฐ์ และศิลปะการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในกระบวนการ

ผู้ให้บริการ: ดุจดาว วัฒนปกรณ์ (ดาว) นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว l ผู้เชี่ยวชาญด้าน Empathic Communication l Host ประจำรายการ R U OK Podcast ทาง สำนักข่าว​ THE STANDARD l ผู้ก่อตั้งบริษัท Empathy Sauce

อัตราค่าบริการ: ราคาคอร์สละ 9,000 บาท เข้าพบ 3 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที (รวมอุปกรณ์และค่าจัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนเริ่มคอร์ส)

เปิดให้บริการ: ทุกวันพุธ-พฤหัส

รูปแบบการเข้าพบ: ผ่านโปรแกรม ZOOM

ขั้นตอนการให้บริการ: จองนัดหมายด้วยตนเอง “ผ่านช่องทางออนไลน์” 

 1. ผู้รับบริการทำการ “จองนัดหมายด้วยตนเอง” 1. จองผ่านทาง empathysauce.simplybook โดยกด Book Now (ปุ่มสีเขียว) ทางหน้าเว็บไซต์ www.empathysauce.com 2. จองผ่านทาง Line @empathysauce กด Book Now ที่เมนู Line
 2. กดเลือกจอง 3 ครั้ง ระยะห่างของการนัดหมายแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7-14 วัน และไม่ห่างเกิน 14 วัน **ในกรณีที่คิวนัดหมายเต็มกรุณาติดต่อสอบถามทีมงานผ่านทาง Line @empathysauce
 3. การชำระเงินในระบบการจองออนไลน์ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน จะมี 2 ช่องทางให้ท่านเลือก ท่านสามารถชำระผ่านบัญชี Paypal หรือเลือกชำระแบบ Pay Later ในกรณีชำระแบบ Pay Later ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้ท่านทราบผ่านทาง Line: @empathysauce
 4. เมื่อทำการจองนัดครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลของท่านอีกครั้งเพื่อยืนยันวัน-เวลานัดหมายกับทีมงานให้ดำเนินการเช็คในระบบว่าท่านได้ทำการจองเป็นที่เรียบร้อย ผ่านทาง Line: @empathysauce
 5. การ “จองนัด” จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้รับบริการได้รับการแจ้งชำระเงินพร้อมหลักฐานการชำระค่าบริการตามวันและเวลาที่กำหนด
 6. ผู้รับบริการ รอเข้ารับบริการตามวันเวลาที่ได้ทำการจองนัดไว้
 7. ข้อมูลทั้งหมดของผู้รับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับ

 

เงื่อนไขการให้บริการ และการยกเลิก/คืนเงิน:

 • การนัดหมายในหนึ่งคอร์ส (3 ครั้ง) มีระยะเวลาการลงนัดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันนัดหมายครั้งแรกเริ่มต้นขึ้น (ยกเว้นในกรณีของผู้รับบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดให้นัดหมายได้ตามความเหมาะสม)
 • ผู้รับบริการสามารถ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก วัน-เวลานัดหมาย ด้วยตนเองได้ 3 ครั้ง ต่อหนึ่งคอร์ส ผ่านทาง empathysauce.simplybook โดยกด Book Now (ปุ่มสีเขียว) ทางหน้าเว็บไซต์ www.empathysauce.com หรือดำเนินการผ่านทาง Line @empathysauce กด Book Now ที่เมนู Line
 • หากมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก วัน-เวลานัดหมาย “แบบกระทันหัน” ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วยกระทันหัน, ญาติเสียชีวิต, ประสบภัยธรรมชาติ สามารถแจ้งได้ภายใน 24 ชม. และจะได้รับการชดเชยวันและเวลานัดหมายใหม่โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม
 • กรณีแจ้งขอเปลี่ยน วัน-เวลา หรือยกเลิกนัด น้อยกว่า 24 ชม. ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์การนัดหมายครั้งนั้นแล้ว และจะไม่ได้รับการคืนเงินหรือเรียกวันชดเชยใดๆ ได้
 • เมื่อถึงวัน-เวลานัดหมาย ผู้รับบริการไม่มารับบริการ หรือไม่สามารถติดต่อได้ เกิน 30 นาที ผู้ให้บริการขอตัดสิทธิ์การให้บริการดังกล่าว โดยผู้รับบริการไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือเรียกวันชดเชยใดๆ ได้
 • ทางผู้ให้บริการ บริษัท เอ็มพาธี ซอส จำกัด ไม่มีนโยบายคืนค่าคอร์ส ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • การนัดหมาย หรือจองคิวนัด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

สอบถามโทร. 093-629-6639 หรือ Line: @empathysauce

เวลาทำการ สอบถามการจอง / ยืนยัน-ยกเลิก-เปลี่ยนแปลงนัด: อังคาร-ศุกร์ 9.00-18.00 น.  เสาร์  9.00-16.30 น.