Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
empathy tips

Self-Empathy

No photo description available.

 

Self-Empathy หรือ การมอบ Empathy ให้ตัวเอง
ไม่ได้เป็นความอ่อนแอ การสงสารตัวเอง หรือการหลงตัวเอง
แต่เป็นการที่เราให้ความสำคัญกับตัวเราเอง

เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยล้า หนักใจ ต้องการกำลังใจ ต้องการความเข้าใจ
เราไม่จำเป็นต้องรอ Empathy จากผู้อื่นเสมอไป

Empathy ให้คนอื่นได้ ก็มอบให้ตัวเองได้เช่นกัน

#เพราะEmpathyเป็นสิ่งสำคัญ #EmpathySauce