Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH

Empathy Sauce มีพันธกิจที่จะส่งเสริม Empathy ให้แผ่ขยายขึ้นในสังคมเมือง เราพร้อมที่จะมอบการบริการและความรู้ด้าน Empathy ให้แก่ผู้ที่ต้องการ ทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร เรามุ่งหวังที่จะได้เห็นสังคมได้ที่คนในสังคมปฏิบัติต่อกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า Empathy นั้นสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม

บริษัท Empathy Sauce ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน Empathetic Communication และ Mental Health นอกจากนี้ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนยังเป็นนักแสดงและผู้กำกับการแสดงมืออาชีพอีกด้วย เราได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ มาปรับใช้ในสินค้าและบริการของเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

Academy (Group)

เป็นคอร์สที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติด้าน Empathy ให้องค์กรธุรกิจ เราได้ใช้ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้กำกับและผู้สร้างงานละครเวทีมาใช้ในการออกแบบ ‘การเรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์’ (Experiential Learning) และ ‘สถานการณ์จำลอง’ (Simulated Situation) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม

Workshop by The Workshoppers (One-on-One / Group)

เน้นไปที่การนำกระบวนการ เพื่อการพัฒนาและค้นหาศักยภาพชีวิตในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านทักษะชีวิต รวมไปถึงเรื่องจิตใจ กระบวนการทั้งหมดออกแบบโดยนักจิตบำบัดด้วยศาสตร์ทางศิลปะมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองจากภายใน ผ่านศิลปะอันละเอียดอ่อนและทรงพลัง เพื่อให้ผู้รับบริการได้คำนึงถึงความเคารพตนเองและผู้อื่น เน้นเข้าใจอารมณ์ ความคิด และรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคลเพื่อปลดล็อคแพทเทิร์นแบบเดิมๆ ค้นหาทางเลือกใหม่ๆ และพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลย์มากขึ้น

Mental Toolkit

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าโหมด Self- Empathy (การทำความเข้าใจและมอบความเห็นอกเห็นใจให้ตัวเอง) และช่วยให้คุณออกกำลังใจได้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการสำรวจความรู้สึกในสภาวะต่างๆ เพื่อการทำความเข้าใจตัวเอง ทั้งระหว่างที่กำลังเผชิญกับภาวะเหล่านี้ หรือทำก่อนที่จะประสบกับภาวะนี้ เป็นการรู้จักตัวเองเพื่อการจัดการกับอารมณ์ตัวเองอย่างรู้เท่าทัน โดยมีเสียงของคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวคอยนำกระบวนการทำงานไปในทุกแบบฝึกหัด ตั้งแต่ต้นจบจบ

 

Company Founder

ดุจดาว วัฒนปกรณ์
DUJDAO VADHANAPAKORN

 • EMPATHY PIONEER, BDMS
  • 7 Years experience as Assistant to Senior Director of Communication
  • Empathy Implementation
  • Empathic Communication Curriculum for Physicians/ Nurses/ Healthcare Providers/ Executives/ Managers
  • Healthcare Service Analysis/ Improvement
 • PSYCHOTHERAPIST
  • Empathy/ Empathetic Communication
  • Human Mind
  • R U OK Podcast host
  • TEDx speaker
 • EXPERIENTIAL PERFORMANCE ARTIST/ DIRECTOR
  • Theatre Approach
  • Body Movement
  • Directing
  • Workshop Design
  • Creative Process